Kiedy do logopedy z 3 letnim dzieckiem

ROZWÓJ MOWY W 3 ROKU ŻYCIA

Zdolność do posługiwania się językiem, jako zasadniczy sposób symbolicznego ujmowania rzeczywistości, jest jednym  największych osiągnięć w stawaniu się człowiekiem.

Spis Treści:

Kiedy pójść do logopedy z 3 letnim dzieckiem

Warto udać się do logopedy kiedy dziecko w wieku 3 lat między innymi

 • mówi niezrozumiale dla otoczenia,
 • głoski wymawia międzyzębowo, szczególnie [l], [t], [d], [n]
 • mówi bezdźwięcznie,
 • nie zadaje pytań,
 • nie buduje zdań,
 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
 • oddycha ustami,
 • chrapie,
 • nadmiernie się ślini,
 • ssie kciuk,
 • nie reaguje na swoje imię
 • nie chce mówić, nie wykazuje potrzeby nawiązywania kontaktu z rówieśnikami

Ile powinno mówić 3 letnie dziecko?

Dziecko w wieku przedszkolnym na tyle szybko wzbogaca swój słownik, że bez trudu porozumiewa się z dorosłymi za pomocą słów. Proces opanowywania nowych słów przez małe dziecko jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Ważna okazuje się liczba wypowiedzi kierowanych do dziecka oraz ich jakość. Chodzi tu o wyodrębnianie słów poprzez akcentowanie, powtarzanie w różnych kontekstach i podawanie informacji budujących znaczenie. Dziecko 3 letnie powinno mówić około 1000 – 1500 słów.

Co powinien mówić 3 latek

Dziecko 3 letnie potrafi porozumiewać się z otoczeniem, jego mowa jest już dość znacznie ukształtowana, jednak często pojawiają się jeszcze w niej błędy. Dziecko w tym wieku zadaje mnóstwo pytań, jest w stanie w sposób werbalny wyrazić swoje potrzeby. Na tym etapie rozwoju dominują wyrazy krótkie i proste, gdyż sprawność aparatu artykulacyjnego nie posiada jeszcze pełnej sprawności. W tym okresie zaczynają pojawiać się już dwu i trzy sylabowe wyrazy. Dziecko coraz częściej zaczyna posługiwać się zdaniami pojedynczymi i złożonymi. W okresie tym dzieci tworzą wiele neologizmów językowych czyli form nie używanych przez dorosłych. Zdania mogą być budowane niepoprawnie z punktu widzenia logiki i gramatyki.

Co powinien umieć 3 latek

 • wymawiać wszystkie samogłoski ustne i nosowe,
 • wymawiać głoski ś, ź, ć, dź,
 • wymawiać spółgłoski p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, d, n, l, ł, j
 • głoski takie jak s, z, c, dz chociaż dziecko potrafi większość z nich wypowiadać w izolacji to w mowie potocznej zastępuje je łatwiejszymi
 • rozumieć proste polecenia,
 • bawić się „na niby”,
 • mówi wyrazy dwu, trzy sylabowe,
 • zadaje pytania,
 • reaguje na swoje imię,
 • potrafi nawiązać i utrzymać kontakt wzrokowy z rozmówcą
 • słownictwo dziecka w 3 roku życia obejmuje głównie nazwy:
  • zwierząt,
  • pokarmów,
  • ubrań,
  • zabawek,
  • pojazdów,
  • przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu

Najczęstsze błędy językowe u 3 latków

 • neologizmy – tworzenie nowych wyrazów,
 • opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej,
 • przestawianie głosek w wyrazie,
 • zamiast [f] dziecko wymawia [ch] i odwrotnie

Należy pamiętać, iż błędy popełniane przez dziecko mogą utrzymywać się nawet do piątego roku życia.

Dlaczego 3 latek nie mówi?

Istnieje wiele przyczyń mających konkretny wpływ na to, iż nasze dziecko w wieku 3 lat jeszcze nie mówi.

Należą do nich między innymi:

 • korzystanie z nowoczesnych technologii np. telefon, tablet, telewizor – (o tym przeczytasz więcej w artykule pt. dziecko w świecie mediów na naszym blogu)
 • wady anatomiczne narządów mowy,
 • zaburzenia słuchu,
 • zaburzenia neurologiczne,
 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • brak stymulacji lewej półkuli mózgu,
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • wszelkiego rodzaju bariery emocjonalne, psychiczne,
 • nasze wyręczanie dziecka w mówieniu,
 • brak stymulacji słownej

Co zrobić jeżeli 3 letnie dziecko nie mówi

 • konsultacja u specjalisty to podstawa,
 • do minimum ograniczyć korzystanie z nowoczesnych technologii to też podstawa,
 • regularnie wykonywać ćwiczenia buzi i języka,
 • nie przerywać dziecku kiedy mówi – wykazać się cierpliwością,
 • nie kończyć wypowiedzi za dziecko,
 • usprawniać ręce i koordynację ciała,
 • dużo czytać, opowiadać,
 • stymulować lewą półkulę mózgu układając np. puzzle

Pamiętajcie, że to w Waszych rękach leży rozwój Waszego dziecka i to Wy Rodzice powinniście mieć świadomość aby w razie konieczności dołożyć wszelkich starań i otoczyć Waszą pociechę odpowiednią opieką specjalistyczną. Jeżeli cokolwiek Was niepokoi warto skonsultować się ze specjalistą, który posiada odpowiednie kompetencje i na pewno rozwieje wszelkie wątpliwości. W naszym gabinecie logopedycznym w Katowicach bardzo często pojawiają się rodzice z dziećmi w wieku 3 lat z prośbą o badanie i sprawdzenie czy aby na pewno mowa ich dziecka rozwija się prawidłowo a tym samym czy mieści się w normie rozwojowej przewidzianej dla tego wieku.

Bibliografia:

 1. E. Czaplewska, S. Milewski: Diagnoza Logopedyczna. GWP, Sopot 2012
 2. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, 2017
 3. Irena Styczek ,,Logopedia” Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981