Sprawność ręki a rozwój mowy dziecka

Pomiędzy rozwojem mowy dziecka a sprawnością rąk jest ścisła zależność, ponieważ w strukturze mózgu pola ruchowe ręki sąsiadują z polami, które odpowiedzialne są za ruchy narządów mowy. Dlatego usprawnianie dłoni wpływa zarówno na usprawnianie motoryki małej, jak i rozwój mowy dziecka oraz usprawnianie motoryki narządów mowy.

Warto też wspomnieć o zmyśle dotyku. Jest on ściśle powiązany z układem ruchowym człowieka. Największe zagęszczenie receptorów dotykowych znajduje się na opuszkach palców oraz wargach i czubku języka, co również potwierdza związek między sprawnością dłoni a sprawnością narządów mowy. Ponieważ rozwój mowy jest mocno powiązany z rozwojem ruchowym i umysłowym,  wszelkie zaburzenia rozwoju psychoruchowego mogą prowadzić do zaburzeń mowy. I na odwrót – zaburzenia rozwoju mowy mogą opóźniać rozwój funkcji psychicznych.

Sama artykulacja natomiast zależy od powiązania między wyższymi czynnościami nerwowymi a motoryką. W konsekwencji wszelkie opóźnienia w zakresie rozwoju psychoruchowego mają odbicie w dźwiękach mowy. Manipulując rękoma aktywizujemy elementy kory mózgowej odpowiedzialne za ruch, a tym samym pobudzamy ośrodek ruchowy mowy. Warto więc wspierać rozwój dziecka stwarzając mu okazję do usprawniania rąk i zabaw stymulujących małą motorykę.

ROZDZICU ZAPAMIĘTAJ, ŻE USPRAWNIANIE RĄK DZIECKA POBUDZA ROZWÓJ JEGO MOWY.

Sposoby na poprawę sprawności dłoni dziecka:

  • malowanie, kolorowanie
  • wycinanie, wydzieranie, wyklejanie
  • nawlekanie koralików
  • lepienie, ugniatanie np. plasteliny
  • gniecenie papieru,
  • darcie papieru,
  • zabawy klockami