Oligofrenoterapia

Co to jest oligofrenoterapia? Kto powinien z niej skorzystać?

Oligofrenoterapia to praca nad ustaleniem i wprowadzeniem w życie takich metod nauczania, które umożliwiają jak najlepsze wykorzystanie potencjału dziecka z niepełnosprawnością umysłową. Pacjent objęty działaniami z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością uczy się przystosowania do warunków społecznych.

Co zyskuje dziecko?

Dzięki działaniom z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością umysłową dziecko nabywa umiejętności niezbędne w życiu społecznym, takie jak:

Jak pracujemy?

Terapię prowadzimy z zachowaniem najwyższych standardów pracy terapeutycznej.Zawsze rozpoczynamy od wyznaczenia zadań głównych oraz celów nauczania w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka.

look-akadmiea-rozwoju-katowice-2

Naszym głównym celem jest najdalej idący rozwój umysłowy dziecka oraz wprowadzenie go w życie społeczne a także Maksymalne podniesienie jakości życia podopiecznego na wszystkich jego płaszczyznach

W naszej akademii pomagamy wszystkim dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.