Najczęstsze przyczyny wad wymowy u dzieci

Aby dziecko mogło bez przeszkód porozumiewać się z otoczeniem powinno właściwie odbierać i rozumieć kierowane do niego słowne komunikaty oraz posiadać umiejętność ich poprawnego nadawania.

Jakie są przyczyny wad wymowy u dzieci?

 • wady zgryzu
 • anomalie zębowe
 • krótkie wędzidełko języka
 • obniżona sprawność warg/języka
 • rozszczep podniebienia/podniebienie gotyckie
 • częste infekcje głównych dróg oddechowych
 • zbyt długie używanie smoczka/butelki ze smoczkiem
 • ssanie kciuka
 • zbyt długie podawanie dziecku zmiksowanych posiłków
 • skrzywienie przegrody nosowej
 • zaburzenia słuchu fonematycznego
 • niedosłuch
 • opóźniony rozwój psychoruchowy
 • naśladowanie nieprawidłowych wzorców
 • alergie
Przyczyny wad wymowy u dzieci