Kiedy warto pójść z dzieckiem do logopedy?

Zanim podejmiemy temat kiedy udać się z dzieckiem do logopedy na wstępie warto dodać na czym tak właściwie polega praca logopedy.

Dla wielu rodziców logopeda zajmuje się tylko mową, a co za tym idzie jego działania mają na celu uczenie naszego dziecka ładnej wymowy głosek, które akurat dziecko realizuje w sposób odbiegający od ogólnie przyjętej normy. Jest w tym wiele prawdy, jednak zakres działań logopedycznych jest o wiele większy. Logopedia jest nauką łączącą w sobie wiele dziedzin , co powoduje że logopeda nie patrzy na dziecko tylko poprzez pryzmat mowy a rozwój dziecka pod wieloma względami jest mu dobrze znany.

Logopeda aby postawić dobrą i trafną diagnozę a tym samym dobrać odpowiedni plan działań terapeutycznych  nierzadko wysyła nas z dzieckiem do innych specjalistów np. do laryngologa lub psychologa , aby potwierdzić lub wykluczyć swoje przypuszczenia. W momencie zebrania wszelkich niezbędnych informacji dobiera odpowiedni program działań terapeutycznych aby w sposób najbardziej wymierny pomoc naszemu dziecku.

Musimy też wiedzieć, że czas trwania terapii logopedycznej jest bardzo indywidualny i zależy od wielu czynników mających wpływ na to w jakim tempie nasze dziecko zrobi postępy i jak długi będzie czas terapii.

Kiedy warto pójść z dzieckiem do logopedy?

Do logopedy można iść z dzieckiem w każdym momencie, nawet jeśli wydaje nam się że wszystko jest w porządku!

Rodzicu pamiętaj, że im szybciej podejmiesz decyzję o wizycie u logopedy, tym ewentualne problemy z rozwojem aparatu artykulacyjnego a także samej mowy zostaną szybciej zdiagnozowane i będzie można rozpocząć właściwy dla danego przypadku proces terapii. Taka prewencyjna wizyta pozwoli na sprawdzenie na jakim etapie rozwoju jest obecnie dziecko, czy jego mowa rozwija się prawidłowo. Umożliwi także  wychwycenie wszelkich nieprawidłowości rozwojowych oraz szybką reakcję terapeutyczną. Faktem jest, że im później postawiona diagnoza, tym trudniej jest prowadzić terapię logopedyczną, która jest trudniejsza i trwa o wiele dłużej. 

Sygnały, których nie możesz ignorować!!!

Nietypowe zachowania dziecka, zbyt długo utrzymujące się nieprawidłowości w mowie lub jej brak – to tylko kilka przykładów, które powinny zmotywować nas do podjęcia decyzji o wizycie u logopedy. Nierzadko zdarza się, że właśnie logopeda jest pierwszym specjalistą, do którego trafia dziecko i dopiero od tego momentu rusza cała machina terapeutyczna. 

Koniecznie udaj się do logopedy, kiedy Twoje dziecko: 

 • nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,  
 • nie głuży, 
 • nie gaworzy, 
 • głużyło, ale nie zaczęło gaworzyć, 
 • nie reaguje na mowę i głos rodziców ani innych opiekunów, 
 • nie mówi, 
 • mówi niezrozumiale, bełkotliwie, 
 • jąka się, 
 • mówi, ale rozwój mowy stanął w miejscu, 
 • mówi bez problemu, ale np. w przedszkolu czy szkole przestaje mówić, 
 • widzisz regres w rozwoju mowy, 
 • nie naśladuje gestów takich jak np. pa-pabuzi
 • nie ma potrzeby nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i otoczeniem, 
 • woli bawić się samo, 
 • wykazuje nietypowe zachowania, takie jak układanie zabawek w idealnie równym rządku, 
 • przejawia napady płaczu, śmiechu, agresji, 
 • źle się zachowuje w miejscach publicznych, 
 • przejawia ruchy stereotypowe np. machanie rękami, kiwanie się itp. 
 • roczne dziecka nie mówi prostych słów takich jak mama, tata, baba
 • prawie dwuletnie dziecko nie zaczyna mówić np. Mama pić, Tata daj
 • starsze dziecko nie składa zdań, 
 • ma trudności ze spożywaniem pokarmów, 
 • ślini się, 
 • ssie palce, 
 • oddycha przez usta, 
 • ma stale otwartą buzię, 
 • podczas jedzenia ma odruch wymiotny, 
 • chce jeść tylko konkretne produkty spożywcze i nie chce próbować niczego nowego, 
 • nie chce jeść pokarmów o różnej konsystencji i twardości, 
 • przejawia nadwrażliwość na bodźce np. na hałas, światło. 

 Warto skorzystać z pomocy logopedy kiedy dziecko:

3 letnie

 • posługuje się mową, która jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia a zrozumiała jedynie dla najbliższych
 • wymawia głoski [l], [t], [d], [n] lub/i inne międzyzębowo.
 • zamienia głoski: [l – j], [w- f], [g- d], [k- t], [d- t], [ź- ś], [dź- ć]

4 letnie

 • głoski s, z, c, dz wypowiada jako ś, ź, ć, dź (np.: sanki- sianki).
 • głoski s, z, c, dz wypowiada międzyzębowo lub bocznie
 • nie podejmuje pierwszych prób wymowy głosek sz, rz, cz, dż.

5 letnie

 • głoski sz, ż, cz, dż wypowiada międzyzębowo lub bocznie
 • głoski sz, ż cz, dż zamienia na ś, ź ć dź lub s, z, c, dz
 • nie podejmuje prób wymowy głoski [r].

Niezależnie od wieku

 • podczas mówienia wkłada język między zęby,
 • wydaje nam się, że dziecko cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem,
 • mamy wątpliwości co do prawidłowej budowy narządów artykulacyjnych.

Badanie logopedyczne w zależności od wieku badanego dziecka obejmuje między innymi sprawdzenie:

 • budowy aparatu artykulacyjnego oraz jego sprawności,
 • toru oddechowego,
 • lateralizacji,
 • orientacyjne słuchu,
 • grafomotoryki,
 • rozumienia mowy,
 • wykonywania poleceń,
 • umiejętności komunikacji oraz opowiadania,
 • jakości artykulacji głosek,
 • umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, a także wzrokowej,
 • umiejętności logicznego myślenia oraz pamięci

Jak wygląda wizyta u logopedy w naszym gabinecie w Katowicach?

Wizyta w naszym gabinecie logopedycznym w Katowicach rozpoczyna się od rozmowy z rodzicem dziecka oraz od zebrania wstępnych informacji dotyczących problemu z jakim się do nas zgłaszają. Kolejnym krokiem jest wstępna diagnoza prowadzona przez naszego logopedę w formie obserwacji, zabawy z dzieckiem, a także rozmowy.

Logopeda dokonuje oceny sprawności aparatu artykulacyjnego, a także oceny zgryzu, budowy jamy ustnej oraz wędzidełka. Określa również stopień rozwoju mowy dziecka. Wyniki diagnozy wstępnej zostają omówione z rodzicami, wtedy również wspólnie podejmujemy decyzję dotyczącą dalszych działań mających na celu pomoc pacjentowi.

Jeżeli rodzice wykazują chęć współpracy z nami wtedy przeprowadzana jest diagnoza rozszerzona, pozwalająca na ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy. Celem tej diagnozy jest właściwe rozpoznanie określonego zaburzenia mowy występującego u badanej osoby, będącego podstawą do zaprogramowania odpowiedniej terapii i rozpoczęcia postępowania terapeutycznego.

Nawet jeśli ma być to tylko jedna wizyta, warto ją odbyć!

Rodzicu, pamiętaj, zawsze lepiej wybrać się na konsultację logopedyczną niż zwlekać i przeoczyć problem bądź jakąś trudność na wczesnym etapie, gdy często możemy skutecznie pomóc oraz nie dopuścić do tworzenia się wtórnych zaburzeń, a także do utrwalania nieprawidłowych schematów!